GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 15/10/06
Berlin październik / Oktober 2006

Nr. 62

strona 7

Chopin w Berlinie

W ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 w Berlinie powstało 22.02.2006 Stowarzyszenie Fryderyka Chopina (Chopin-Gesellschaft in Berlin e.V.). Inicjatorami Stowarzyszenia są pani Jolanta Bork i pan Roman Bork. Celem jest popularyzacja muzyki najwybitniejszego polskiego kompozytora, słynnego pianisty Fryderyka Chopina, a motto stowarzyszenia brzmi „Muzyka zbliża narody i łagodzi napięcia”.

Założyciele Stowarzyszenia, pierwsza od prawej pani Bork, szósty od lewej pan Bork
Foto: B.S.

Pierwszy uroczysty koncert odbył się 30.03.2006 w Sali Atrium Deutsche Bank, Unter den Linden. Patronat objął Ambasador RP dr Andrzej Byrt z małżonką Małgorzatą Byrt.

Wykonawcą koncertu był młody i utalentowany pianista Sławomir Wilk i zespół kameralny „Camerata Nova” ze Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

 

Podczas dyskusji na temat muzyki Czesława Niemena

50 lat Instytutu Polskiego

strona 

W dniu 08.czerwca 2006 w berlińskim „Traenenpalast” obchodzono 50-lecie istnienia Instytutu Polskiego w naszym mieście. Gości powitali pani Joanna Kiliszek, dyrektorka Instytutu, dr Andrzej Byrt, ambasador RP i Wilfried Grolig, kierownik Wydziału Kultury i Nauki Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po powitaniu odbyła się dyskusja o świecie muzyki i fenomenie Czesława Niemena. Uroczystość zakończyła się koncertem piosenek Niemena i improwizacją jazzową.

Jest sprawą niewyobrażalną, aby w stolicy Niemiec brakowało to aktywne centrum kulturalne Polski. O działalności Instytutu Polskiego pisaliśmy wielokrotnie.

Wystawa
Od lewej: Doris Lemmemeier, ambasador Andrzej Byrt, Bolko Kliemek i B. Stopa

16.05.2006. Na dziedzińcu z oszklonym dachem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlin-Mitte otwarto wystawę fotograficzną pt. „Wie Du es siehst / Jak ty to widzisz”.

Przygotował ją zespół członków należących do Deutsch-Polnisches Jugendwerk w ramach ogłoszonego Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006. Przybyłych gości powitali: kierownik ds. Kultury przy MSZ Winfried Grolig, ambasador RP dr Andrzej Byrt i przewodnicząca DPJW dr Doris Lemmemeier.

poprzednia następna strona
Home

15.10.2006 16:58:00

adres GAZETKI (eMail)