GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 26/03/06
Berlin marzec / März 2006 Nr. 61
Walne Zebranie PZK

strona 8 

Zarząd PZK i Komisja Rewizyjna. Pierwszy od prawej  - prezes i pierwszy od lewej – wiceprezes. 9.11.2005 w Domu Polskim przy Potsdamer Str.63 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Kulturalnego w Berlinie. W głosowaniu udział wzięło 19 osób. W skład zarządu ponownie weszli: Prezes – Georg von Borzestowski, wiceprezes – Bonifatius Stopa oraz członkowie zarządu: Elisabeth von Borzestowski, Danuta Wenger i Elżbieta Foitzig. Komisja Rewizyjna: Janina Czajkowska, Jerzy Dolny, Sylwia Wuttke.
Dzień Wszystkich Świętych
1 listopada 2005 roku przedstawiciele Polskiego Związku Kulturalnego i Zjednoczenia Polaków w Berlinie odwiedzili katolicki cmentarz St. Michael-Friedhof przy Hermannstr.191-195, gdzie pochowani są zasłużeni działacze Polonii berlińskiej. Oddano hołd pamięci i złożono kwiaty przed obeliskiem Karola Loeckella, założyciela Towarzystwa Polskiego w 1865 roku. Znicze zapalono także i oddano hołd pamięci  przy  grobowcu nauczyciela Maksymiliana Ziemkiewicza (1818-1877) oraz przy grobie Jana Wache (1903-1979) - współzałożyciela Zjednoczenia Polaków w 1955 roku.
Współpraca z Polonią
Pan Zając wyróżnia Ambasadora A. Byrta odznaczeniem „Cordi Poloniae”

Na zaproszenie Ambasady RP i Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech 26.11.2005 roku w Domu Polskim odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych berlińskiego okręgu konsularnego. Przybyłych uczestników przywitała p. Aleksandra Proscewicz – gospodarz Domu Polskiego. Na spotkaniu był obecny ambasador RP dr Andrzej Byrt oraz przewodniczący Konwentu inż. Aleksander Zając i wiceprzewodniczący  mgr Waldemar Wachowski (prezes ZPwN „Zgoda” z Recklinghausen). Więcej wiadomości na temat Spotkanie Polonii znajdziemy w Kurierze Polonica wydanie grudniowe 2005 str.17 i 18.

Informacja
Zjednoczenie Polaków w Berlinie zaprasza na 26. Tradycyjny Rajd Samochodowy, który odbędzie się 2.6. do 5.6.2006 w Ośrodku Wczasowym „Marena” w Międzywodzie – nad Bałtykiem. Koszt od osoby dorosłej ca. 120,00 EUR. Bliższe informacje i zgłoszenia pod tel.:030/682 50 60.
poprzednia
Home

26.03.2006 17:33:25

adres GAZETKI (eMail)