GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 26/03/06
Berlin marzec / März 2006 Nr. 61
Spotkania opłatkowe

strona 7 

03.12.2005. Spotkanie opłatkowe członków Polskiego Związku Kulturalnego w Berlinie odbyło się w przygranicznym mieście Słubice w restauracji „Odra”. O godzinie trzynastej prezes Georg von Borzestowski powitał obecnych członków PZK, a szczególnie serdecznie ks. Andrzeja Maciejewskiego, duszpasterza z miejscowej parafii słubickiej. Uroczystość opłatkową ks. Maciejewski rozpoczął Słowem Bożym i krótką modlitwą. Dzielono się też opłatkiem i składano sobie nawzajem życzenia świąteczno-noworoczne. Po tradycyjnym polskim obiedzie przy kawie i ciastku śpiewano polskie kolędy i słuchano kolęd z płyt kompaktowych.

15.12.2005. Wieczór opłatkowy w Zjednoczeniu Polaków w Berlinie rozpoczął się o godzinie 17.00. Przybyłych gości i członków ZP przywitał prezes Józef Dunst. Wśród gości honorowych byli: ks. Tadeusz Zieliński z kościoła katolickiego św. Karola Boromeusa z parafii Berlin-Grunewald, radca z ambasady RP p. Antoni Nowodworski z małżonką i przewodniczący Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech p. Aleksander Zając. Uroczystość ks. Zieliński rozpoczął krótką modlitwą, po czym dzielono się opłatkiem i składano sobie wzajemnie życzenia. W imieniu ambasady i własnym życzenia wszystkim obecnym złożył radca p. Nowodworski, a w imieniu Konwentu p. Zając. Jak zwykle na stołach w ZP było 12 tradycyjnych potraw. Ten uroczysty wieczór uświetnił śpiew polskich kolęd.

04.12.2005. Przedświąteczne spotkanie opłatkowe w bratniej organizacji Związku Polaków w Niemczech oddział w Berlinie.

Uroczystość odbyła się w Sali „Caritas” Seniorenhaus Schoeneberg. Obecnych powitała prezes pani Bronisława Karkos nawiązując do dawnych polskich obyczajów wigilijnych, które powinniśmy pielęgnować. W przedświąteczny nastrój wprowadziła obecnych członkini i poetka pani Haffke, która recytowała wiersz „Dzieciątko”. Nastąpiło wzajemne dzielenie się opłatkiem i życzenia świąteczne.

Solistka pani Renata Hawrylak-Rautenberg w towarzystwie pani Kerstin Kisch zaśpiewały wiele kolęd, m.in. „Ave Maria” Gounoda. Przedstawiciel Ambasady RP radca prawny pan Antoni Nowodworski w imieniu ambasady życzył wszystkim dużo dobrego. W najlepszym nastroju, przy kawie i słodyczach wszyscy śpiewali kolędy przy akompaniamencie pani Rautenberg.

Od lewej: Konsul ds. Polonii Witold Leśniak, prezes p. Bronisława Karkos, z prawej: radca ambasady p. Antoni Nowodworski z małżonką

T.S.

poprzednia następna strona
Home

26.03.2006 17:33:09

adres GAZETKI (eMail)