GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 26/03/06
Berlin marzec / März 2006 Nr. 61
Odznaczenia

strona 3 

W październiku 2005 roku w salonie Ambasady RP przy Lassenstrasse w obecności licznych gości pani Janina Kaatz – działaczka Związku Polaków w Niemczech Oddział w Berlinie została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP. Krzyż ten, przyznany przez Prezydenta Polski na wniosek Ambasady Polskiej,  wyróżnia panią Kaatz za zasługi w działalności polonijnej i pogłębianie porozumienia polsko-niemieckiego.

 

Ambasador dr Andrzej Byrt udekorował panią Kaatz Złotym Krzyżem Zasługi. Mowę pochwalną na cześć odznaczonej odczytała pani Halina Rometzka – była przewodnicząca oddziału ZPwN.

Pani Janina Kaatz z domu Malsecka urodziła się w Niemczech w 1943 roku jako córka polskiej rodziny, która została wywieziona w czasie II wojny światowej na tzw. przymusowe roboty do III Rzeszy. Pani Janina została przez rodziców wychowana w duchu polskim i patriotycznym. Należała do polskiego harcerstwa. W następnych latach była drużynową i należała do folklorystycznego zespołu „Syrena” w Dortmundzie. W roku 1963 wstąpiła do Zjednoczenia Polaków w Niemczech. W ciągu 42 lat swej przynależności do Związku Polaków była i pozostaje członkiem bardzo aktywnym. Do działalności polonijnej potrafiła też włączyć swojego męża Rolfa (Niemca), który został honorowym członkiem za współpracę z ZPwN.

Teresa Stopa

Ambasador RP w Berlinie dr Andrzej Byrt udekorował również naszego zasłużonego działacza polonijnego Bonifatiusa Stopę, członka Polskiego Związku Kulturalnego w Berlinie, redaktora „Gazetki” i honorowego członka Zjednoczenia Polaków w Berlinie Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Uroczystość udekorowania odbyła się 12 grudnia 2005 roku w Ambasadzie z udziałem przedstawicieli Ambasady i organizacji polonijnych. W swym krótkim przemówieniu Ambasador powiedział, iż Bonifatius Stopa jako obywatel niemiecki pochodzenia polskiego, zasłużył na odznaczenie za działalność polonijną oraz za przeprowadzoną akcję uratowania historycznego pomnika – obeliska Karola Loeckella – Polaka z własnego wyboru, organizatora Towarzystwa Polskiego w Berlinie w 1865 roku. Kierownik Wydziału Konsularnego, minister Ryszard Szklany przedstawił zasługi odznaczonego jako inicjatora wychodzącej od 1988 roku „Gazetki” PZK a od 1991 roku wspólnej „Gazetki” PZK i ZP.

Bolko Kliemek

poprzednia następna strona
Home

26.03.2006 17:30:48

adres GAZETKI (eMail)