GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 16/10/05
Berlin październik / Oktober 2005 Nr. 60
Wysokie Odznaczenie dla Tadeusza Śniadeckiego strona 7

20 czerwca 2005 roku w Ambasadzie RP przy Lassenstrasse odbyło się w obecności przedstawicieli ambasady RP i Polonii berlińskiej uroczyste wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej przyznanego Tadeuszowi Śniadeckiemu przez Prezydenta RP za wybitne zaangażowanie w rozwój polsko-niemieckiego porozumienia, dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy. Wręczenia dokonał Ambasador RP dr Andrzej Byrt.

Państwo Śniadeccy z Ambasadorem RP po wręczeniu odznaczenia

Foto: B.S.

Laudatio z okazji wręczenia wysokiego odznaczenia wygłosił Kierownik Wydziału Konsularnego minister Ryszard Szklany, zapoznając obecnych o zasługach Tadeusza Śniadeckiego – Polaka, patrioty mieszkającego w Berlinie ponad 30 lat.

Minister Szklany powiedział: „Niezłomna postawa społecznika Śniadeckiego, nieprzeciętna sztuka integrowania licznych Rodaków wokół spraw polskich w Berlinie docenione zostały przez Ambasadę i uhonorowane w roku 1998 Złotym Krzyżem Zasługi RP. Pana Tadeusza szczególnie my dyplomaci cenimy sobie od strony zawodowej, bo oto od lat wielu mamy w jego osobie doskonałego menadżera oraz mistrza protokołu i ceremonii witania, żegnania i hołubienia na berlińskich lotniskach delegacji rządowych i wysokich polskich dostojników...

Pan Tadeusz Śniadecki jest wypróbowanym pomocnikiem w kreowaniu dobrego wizerunku Polski w świecie podróży lotniczych i turystyki...”Gratulacje złożył minister Szklany także małżonce pana Tadeusza, pani Małgosi Śniadeckiej.

Zespół redakcyjny Gazetki PZK i ZP wraz z czytelnikami serdecznie gratuluje Tadeuszowi Śniadeckiemu - Prezesowi Związku Polaków „Polonus” z okazji wyróżnienia i życzymy dalszej owocnej pracy społecznej.

B.S.

Wycieczka do Stolicy

Zjednoczenie Polaków w Berlinie obchodzi w tym roku 50-lecie swego istnienia. Z tej okazji, obok licznych i innych imprez, odbyła się w dniach 1 do 4 września wycieczka do Warszawy. Bogaty program wycieczki obejmował m.in. spotkanie i zwiedzanie Senatu, Sejmu RP, Zamku Królewskiego, Teatru Wielkiego, wjazd na 38 piętro Pałacu Kultury i Nauki i podziwianie panoramy Warszawy, zwiedzanie parku Łazienkowskiego z Pałacem na Wodzie i Starą Pomarańczarnię. 

Grupa członków ZP w Warszawie

Dużym przeżyciem dla 19 uczestników wycieczki był Wilanów i Koncert Chopinowski w Łazienkach pod pomnikiem Chopina. Dla sympatyków sportu przewidziano zwiedzanie Nowego Centrum Olimpijskiego, jak również udział w pikniku olimpijskim na Agrykoli, a także przejście i podziwianie Starego i Nowego Miasta, co dopełniło wrażeń przy pięknej pogodzie. Wszyscy uczestnicy już umawiali się na następny wyjazd, być może do Krakowa? Cudownym organizatorem i przewodnikiem po Warszawie był nasz członek, stary warszawiak, pan Piotr Świderski. Serdecznie dziękujemy.

Józef Dunst

poprzednia następna strona
Home

16.10.2005 19:35:29

adres GAZETKI (eMail)