GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 24/04/05
Berlin kwiecień / April 2005 Nr. 59
Z kalendarza spotkań z członkami PZK w Węgierskim Instytucie Kultury

strona 8

12.01.2005. Na spotkaniu członków PZK członkini Dagmara Kirstein na prośbę członków czytała urywki z ciekawego reportażu pt. „Ten wspaniały ten przeklęty dzień” o swoich losach życia od dzieciństwa po II wojnie światowej aż do czasu założenia rodziny i o odnalezieniu matki w Niemczech. Dagmara Kirstein jest długoletnią i aktywną członkinią Polskiego Związku Kulturalnego w Berlinie. Reportaż ten oraz kilka innych napisanych zostało w książce pt. „Powtórka z miłości””. Autorem jest pan Edmund Szczesiak, znany gdański reportażysta.

2 lutego 2005 Prezes G. Borzestowski złożył sprawozdanie z działalności PZK za 2004 rok. Z kolei czł. T. Stopa czytała krótki referat z okazji 70.rocznicy śmierci Kurta Tucholskiego, pisarza humanisty (1890-1935).

 

2.marca 2005. Spotkanie członków PZK w kawiarni Węgierskiego Instytutu z okazji Dnia Kobiet. Po okolicznościowym przemówieniu każda z Pań otrzymała od prezesa symboliczną różę. Następnie członkini T. Stopa czytała o życiu i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, malarza, dramato-pisarza i filozofa z okazji 120. rocznicy jego urodzin (1885-1939).

6 kwietnia 2005 Prezes G. Borzestowski mówił o wielkim żalu i smutku z powodu śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II wśród narodów świata, a zwłaszcza wśród Polaków. Potem obecni oddali hołd Papieżowi chwilą ciszy i skupienia. W dalszym programie Jerzy Dolny czytał o gdańskich zabytkach, bowiem wkrótce grupa członków PZK udaje się do Gdańska. 

Dobre wieści

Zjednoczenie Polaków informuje o wystawie prac malarskich artysty Wojciecha Cypki. Od 4 do 17 marca 2005 jego dzieła można było oglądać we Florencji. Również od 4 marca do 6 lipca br. trwa wystawa Galerii Böhner w Mannheim (Willy Brandt-Platz 5-7). Na temat poprzednich wystaw W. Cypki pisaliśmy w Gazetce nr 56. Dalszych sukcesów artyście Polonii berlińskiej życzą: zarząd i członkowie ZP oraz redakcja „Gazetki”. Z twórczością artysty można zapoznać się na jego stronie internetowej www.cypko-kunst.de.

Rok Polsko-Niemiecki

 Mamy kolejny powód do zadowolenia, może nawet wielkiej uciechy. 30 kwietnia 2005 podczas koncertu w berlińskim Konzert-haus zostanie otwarty „Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006”. Honorowy patronat objęli prezydent RP Aleksander Kwaśniewski oraz prezydent RFN Horst Koehler. Oni to zainaugurują tegoż dnia to ważne wydarzenie w życiu Polski i Niemiec.

Jak czytamy na stronie internetowej www.de-pl.info, jest „Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006” projektem rządów RP i RFN, „mający na celu wzmocnienie stosunków dwustronnych i pogłębienie więzi między społeczeństwami obywatelskimi w Polsce i Niemczech.” Zaplanowane zostały setki imprez kulturalnych, naukowych, gospo-darczych oraz o charakterze politycznym.

 

Głos Polonii

Odszedł od nas Wielki Syn Narodu Polskiego, Obywatel Świata, Wspaniały Papież Jan Paweł II, który zszedł ze swojego Tronu do narodów, szukając dialogu i porozumienia z wszystkimi religiami i narodami. Wskazał nam drogę, jaką powinniśmy iść - za co dziękujemy.

Niech spoczywa w spokoju.

Członkowie Związku Polaków w Niemczech Oddział Berlin

Halina Rometzki

poprzednia
Home

24.04.2005 19:24:11

adres GAZETKI (eMail)