GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 24/04/05
Berlin kwiecień / April 2005 Nr. 59
Imprezy w siedzibie Zjednoczenia Polaków

strona 5

2.12.04. Wieczór andrzejkowy dla członków ZP i sympatyków. 16.12.04. Spotkanie opłatkowe członków ZP i zaproszonych gości. 3.02.05. Wieczór przebierańców. 10.02.05. Wieczór autorski z panem dr. Bogdanem Tuszyńskim, autorem wielu książek o tematyce sportowej. 10.03.05. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

W siedzibie ZP z okazji Dnia Kobiet każda z pań otrzymała jedną różę.
Nagroda dla Gesine Schwan

Prezydent Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland (Sieć Niemieckiego Ruchu Europejskiego), pani Monika Wulf-Mathies, tak pisze w broszurze tego stowarzyszenia  - „Kto chce ruszyć Europę i kształtować aktywnie proces integracji europejskiej, ten musi ruszyć się sam, ruszyć w sposób zaangażowany, kreatywny, łączący!”. Przyznawaną przez tę sieć nagrodę „Kobiety Europy - Niemcy” otrzymała w tym roku pani prof. Gesine Schwan. Na ręce pani profesor Schwan przekazała ją 21 lutego b.r. w berlińskim Czerwonym Ratuszu księżniczka Sayn-Wittgensteinu Irina. Mowę pochwalną wygłosiła pani prof. dr Irena Lipowicz, ambasador do specjalnych poruczeń polskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Zaangażowanie i kreatywność pani prof. Gesine Schwan znana są już od dawna. Jako prezydent Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, przyczyniła się w dużym stopniu do zbliżenia Polaków i Niemców. Dotyczy to przede wszystkim przedstawicieli młodego pokolenia. Dało się to zauważyć w przemówieniach jej studentów, którzy z uwielbieniem wyrażali się o pani rektor. Od listopada 2004 roku Gesine Schwan jest dodatkowo koordynatorem rządu federalnego do spraw współpracy polsko-niemieckiej. Jej zaangażowanie w proces pogłębiania dialogu polsko-niemieckiego ma charakter wyjątkowy. Takie osobowości są gwarancją przyjaznego rozwoju stosunków między Niemcami a Polską.

T. Stopa

poprzednia następna strona
Home

24.04.2005 19:25:27

adres GAZETKI (eMail)