GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 24/04/05
Berlin kwiecień / April 2005 Nr. 59
Spotkania Opłatkowe

strona 3

W atmosferze radosnego oczekiwania świąt Bożego Narodzenia w berlińskich organizacjach polonijnych odbywały się tradycyjne spotkania opłatkowe. 

Miejscem spotkania gwiazdkowego dnia 4.12.04 członków Polskiego Związku Kulturalnego w Berlinie był tym razem gościnny Szczecin.  W godzinach przedpołudniowych grupa członków zwiedziła historyczny kościół św. Jana Chrzciciela, do którego ongiś uczęszczała miejscowa Polonia. Po zwiedzeniu świątyni odbyła się uroczystość opłatkowa w restauracji „Chata” . W programie było okolicznościowe przemówienie prezesa PZK Georga von Borzestowskiego, składanie życzeń, łamanie się opłatkiem. Potem przystąpiono do „świątecznej wieczerzy” oraz śpiewano polskie kolędy. Członkini Dagmara Kirstein dała popis swojego talentu i zaśpiewała solo ulubione kolędy, m.in. „Lulajże, Jezuniu”. Solistkę nagrodzono oklaskami. To szczecińskie spotkanie jest wyrazem poczucia więzi z krajem ojczystym.

T.S.

Spotkanie opłatkowe członków Berlińskiego Oddziału Związku Polaków w Niemczech odbyło się w sali „Caritas” przy Goltzstr. 26, dnia 11.12.04. Obecnych przywitała krótkim przemówieniem prezes p. Bronisława Karkos. Wśród wielu honorowych gości uczestniczyli: ks. proboszcz Jacek Pajewski z parafii polskiej w Berlinie, Kierownik Wydziału Konsularnego RP minister p. Ryszard Szklany z małżonką i radca ambasady p. Antoni Nowodworski z małżonką. Słowo Boże odczytał ks. J. Pajewski i zapoczątkował składanie życzeń oraz dzielenie się opłatkiem. Głos zabrał również minister R. Szklany nawiązując do minionych wydarzeń i otwarcia Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006. Miłym zaskoczeniem był gościnny występ dziecięcego zespołu „Krakowiacy” ze Szkoły Europejskiej („Europa-Schule”) w Berlinie pod kierunkiem p. Ewy Kampes. Zespół śpiewał kolędy w języku polskim i niemieckim. Wystąpiła także znana nam sopranistka p. Renata Hawrylak-Rautenberg, notabene członkini ZPwN. Występy przyjęto z dużym aplauzem. Dziecięcy zespół w nagrodzie otrzymał słodycze zafundowane przez p. dr Alinę Małecką-Wiszniewską (ZPwN Zgoda). Tradycyjne spotkanie gwiazdkowe upłynęło w świątecznym nastroju przy napojach i kawie z ciastem.

T.S.

Dnia 16.12.2004 w siedzibie Zjednoczenia Polaków przy Buelowstr.94 odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Swoją obecnością zaszczycili: ks. Tadeusz Zieliński – duszpasterz, kierownik Wydziału Konsularnego, minister Ryszard Szklany z małżonką i radca ambasady Antoni Nowodworski z małżonką. Przemówienie powitalne wygłosił prezes ZP Bogumił Stróżyński. Głos zabrał również minister Ryszard Szklany. Potem wszyscy obecni składali sobie życzenia, łamali się opłatkiem i przystąpili do wieczerzy przedwigilijnej składającej się z 12 potraw, którą znakomicie przygotowała grupa członkiń ZP. Wieczór opłatkowy uprzyjemnił też goszczący w ZP po raz trzeci kwartet tenorów z Landestheater Dessau, który śpiewał kolędy polskie i niemieckie. Kwartet nagrodzono gorącymi oklaskami. W miłej atmosferze zakończyło się spotkanie przedgwiazdkowe.

Ludgarda Lentz

poprzednia następna strona
Home

24.04.2005 20:20:26

adres GAZETKI (eMail)