GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 16/10/05
Berlin kwiecień / April 2005 Nr. 59
Pożegnanie z Papieżem strona 1

Ojciec Święty nie żyje. Jedynym antidotum na uczucie osamotnienia, jakie nas dzisiaj ogarnia, jest jedynie wiara. Ta żarliwa mądra wiara w Boga i Kościół, która wypełniała całe życie Jana Pawła II, stając się życia tego symbolem. Była jak tlen, pierwiastkiem jego egzystencji. Z jedną jednak wielką różnicą. Wiara ta była osadzona we wspólnocie ludzkiej z całą sumą trosk, zadowolenia i tragedii, oznaczała niepowtarzalny respekt przed godnością każdego z nas i to bez względu na pochodzenie i status socjalny. Tak jak równi jesteśmy przed Bogiem, równi byliśmy i dla Ojca Świętego.

Papież Jan Paweł II nigdy nie pokazał rezygnacji czy zmęczenia. Walczył Słowem Bożym o dobro nasze dzisiaj i o dobro nasze w przyszłości, o porozumienie między narodami, między religiami, między jednostkami w rodzinie. Zawsze w imieniu sprawiedliwości i pokoju.

Sporo pisano i pokazywano w ostatnich dniach w mediach o Janie Pawle II. Znamy dobrze historię jego życia, historię jego podróży, osiągnięć i wpływ na kształt dzisiejszego świata.

Czujemy się opuszczeni, jak wiele milionów ludzi na całym świecie. Dodajemy sobie otuchy wiedząc, że Jan Paweł II pomimo, że odszedł, jest wśród nas poprzez swoje słowa i czyny.

Nas osobiście cieszą jego polskie korzenie. Jednakże Jan Paweł II był Ojcem Świętym dla wszystkich w każdej chwili i pozostanie nim - najwspanialszym człowiekiem i sprawiedliwym adwokatem wszystkich poszkodowanych.

Bonifatius Stopa

poprzednia następna strona
Home

16.10.2005 17:35:54

adres GAZETKI (eMail)