GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 12/12/04
Berlin grudzień / Dezember 2004 Nr. 58
XXIV Rajd Samochodowy Zjednoczenia Polaków w Berlinie strona 8

Tradycją stało się, że w Zielone Świątki Polonusi i ich sympatycy spotykają się na rajdzie samochodowym w Polsce. Tym razem jechaliśmy pod hasłem „Rajdem w Zjednoczonej Europie” na wyspę Wolin do pięknego Ośrodka Wczasowego „Marena” w Międzywodziu nad Bałtykiem. W imprezie rajdowej w dniach 27-31 maja 2004 roku brało udział 70 osób. Od najmłodszych aż do 85 lat. Gościem honorowym był radca Ambasady RP, Pan Antoni Nowodworski z małżonką Grażyną i córką Anią. Dla uczestników rajdu oprócz jazdy terenowej i jazdy sprawnościowej zorganizowano wiele rozrywek jak bal, ognisko, grill, spacery oraz gry sportowe: tenis stołowy, bilard, piłka siatkowa na piasku plażowym, strzelanie z wiatrówki, rzut do celu i rzut kaloszem. W przyjemnej kawiarni „Marema” wszystkich uczestników rajdu obdarowano nagrodami rzeczowymi i wyróżnieniami ufundowanymi przez Polski Komitet Olimpijski, Ambasadę Polską i LOT. Fundatorami były również osoby prywatne: Teresa Cypko, Juta Izrael, Barbara Kaczmarek, Henryk Kulczyk, T.Schielke i organizatorzy imprezy. W rajdzie obok Polonusów udział brali Niemcy, Litwini, Rosjanka i Włoszka. Spośród 22 załóg startujących na wyznaczonej trasie pierwsze miejsce zdobyła polska załoga Jacka Sprawskiego z pilotem Łukaszem Sprawskim.  Drugie i trzecie miejsce zdobyli Litwini: Raca Vytautys z Lorą Braun i Vaidas Kalinaukis z Maryną Kalinaukis.

Na zakończenie rajdu gospodarz Ośrodka „Marena” Pani Elżbieta Fabinska przekazała Zjednoczeniu piękny Atlas Geograficzny Polski. Do zobaczenia za rok w Polsce na jubileuszowym XXV rajdzie.

Wiceprezes ZP Józef Dunst 
Aktualności

Zarząd Zjednoczenia Polaków w Berlinie informuje, że spotkania członków ZP odbywać się będą w każdy czwartek od godziny 15.00 w świetlicy Senioren Wohnheim przy Bülowstrasse 94 (na parterze).

Leszkowi Bednarskiemu, długoletniemu członkowi Zjednoczenia Polaków z powodu śmierci Żony Marity – członkini ZP składają wyrazy głębokiego współczuciaZarząd i członkowie Zjednoczenia Polakóworaz redakcja „Gazetki PZK i ZP”

Pogrzeb odbył się 9 września 2004

Wystawa w Instytucie Polskim

Dnia 1 września z okazji 60. rocznicy Powstania Warszawskiego została otwarta wystawa p.t. „Przeciw zapomnieniu i dla pokoju”. Wystawa, która pokazała polskie plakaty od 1939 roku do dnia dzisiejszego, odbyła się w pomieszczeniach Instytutu Polskiego. Zaproszonych gości powitała pani dyrektor Joanna Kiliszek. 

W wydanym katalogu pisze pan Krzysztof Dydo, autor i dyrektor Galerii Plakatów w Krakowie – „Plakat wołający o pokój, antywojenny, walczący o rozbrojenie, przypominający o okrucieństwach wojny i przestrzegający przed nimi, ukazujący zadawnione i nowe konflikty, potępiający terroryzm i agresję, bez względu jak byśmy go nazwali, by tylko niósł ducha i wolę pokoju. Jest dziełem plastycznym chyba najżywiej przemawiającego do człowieka.” To są zdania, których komentować nie trzeba.

T.S.
poprzednia
Home

12.12.2004 21:24:50

adres GAZETKI (eMail)