GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 24/07/04
Berlin lipiec / Juli 2004 Nr. 57
Wiosenny Piknik Polonijny

strona 5

Już po raz drugi odbył się piknik w ogrodzie Ambasady RP przy Lassenstr. 19-21. W roku 2004 przypadł na dzień 15 maja. Na terenie niewielkiego ogrodu zgromadziło się ponad 300 przedstawicieli Polonii berlińskiej, by wspólnie i radośnie przeżyć ten wspaniały piknik. Gości w imieniu Ambasady RP powitał krótkim przemówieniem minister Wojciech Więckowski i szef Wydziału Konsularnego Ryszard Szklany. W przemówieniu ministra znalazły się pochlebne słowa o dorobku Polaków w Berlinie oraz słowa podziękowania sponsorom pikniku i wszystkim współdziałającym w zorganizowaniu imprezy. W przemówieniu wspomniano o dwóch wydarzeniach – wejściu Polski do Unii Europejskiej i o ustanowieniu 2 maja 2002 – Dniem Polonii i Polaków za Zagranicą. Dzień ten ma przyczynić się do zacieśnienia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków zarówno w kraju jak i tych poza jego granicami. Na zakończenie minister podał do wiadomości, że w sierpniu w Berlinie będziemy obchodzili 60. rocznicę Pow-stania Warszawskiego, we wrześniu 65. rocznicę wybuchu II wojny światowej – napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę a 11 listopada święto Niepodległości Polski.

Podczas rozmów z uczestnikami pikniku panowała ogólna opinia, że zorganizowany przez Ambasadę pierwszy i drugi piknik spełnił oczekiwania Polonii i wydaje się być już tradycją. Na pikniku mieliśmy kilkunastu polskich przedstawicieli firm średnich, małych i jednoosobowych, w większości z własnymi stoiskami, którzy przed-stawiali swoje produkty i usługi. Np. mistrzyni – technik fryzjerski pani Teresa Cypko służyła informacją w formie ulotek jak pielęgnować włosy. Natomiast damsko-męski zakład krawiecki „Auda” oferował usługi krawieckie. Co prawda pogoda była kapryśna, ale nie zastraszyło to nikogo z uczestników pikniku. Zadbał o to na przykład Zespół „ Live” z Berlina. W repertuarze były melodie dawne i nowe. Starsza generacja była w doskonałej formie. Dowodem była pani Ela Drozdowska, której solowy taniec nagrodzono rzęsistymi oklaskami. Pani Janina Szarek przedstawiła polsko-niemiecki „Teatr Studio” – Transform Schauspielschule am Salzufer 13. Kilkuosobowa grupa aktorów tego teatru dobrze zaprezen-towała się przed publicznością. Tańce orientalne można było podziwiać w wykonaniu pani „Elviry”. Kuchnia polska także nie zawiodła, oferując ciepłe dania z rożna i smakowitą kaszankę. 

Do zobaczenia w maju 2005.

T.S.

poprzednia następna strona
Home

24.07.2004 20:31:08

adres GAZETKI (eMail)