GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 24/07/04
Berlin lipiec / Juli 2004

Nr. 57

Wycieczka PZK do Wrocławia

strona 3

7 maja 2004 grupa członków Polskiego Związku Kulturalnego w Berlinie udała się na 4-dniową wycieczkę do Wrocławia, największego miasta zachodniej Polski (650 tyś. mieszkańców).

Wrocław jest miastem położonym na styku trzech krajów, które historia ściśle ze sobą połączyła. Jest poniekąd miastem spotkania, jest miastem, które jednoczy. Tutaj w jakiś sposób spotyka się tradycja duchowa Wschodu i Zachodu – te słowa papieża Jana Pawła II najlepiej określają miejsca i rolę miasta w Europie.

W swojej 1000-letniej historii Wrocław wielokrotnie zmieniał przynależność państwową, pozostawiając dorobek różnych narodów – Czechów, Niemców, Polaków i Żydów. Członkowie PZK z wielkim zainteresowaniem zwiedzali zabytki architektury i urbanistyki. Pozwolę sobie wymienić niektóre. Katedra św. Jana Chrzciciela jest najważniejszą budowlą Wrocławia. Kościół św. Krzyża stanowi perłę gotyku śląskiego. Interesujący jest most Tuński oraz kościół gotycki przy moście, w którym znajduje się obraz Najświętszej Marii Panny.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się Panorama Racławicka z jej monumentalnym malowidłem W. Kossaka i J. Styki z końca XIX w. Jest to jedna z największych panoram w świecie. Zapomnieć nie można o rynku Wrocławskim, który otoczony jest zabytkowymi kamienicami, ponoć największymi i najpiękniejszymi w Polsce. W jednej z nich znajduje się Piwnica Świdnicka, w której gościli Chopin i Goethe.

Wrażeń było wiele, a pogoda sprzyjała. Członkowie cieszą się na następną wspólną wycieczkę w ramach kontaktów polonijnych do Wilna.

T.S.

Niemiecko-Polskie Dni Kultury

Dnia 30 marca 2004 w  Cytadeli Spandau otwarto wystawę pt. Wiosna jesienią  (Frühling im Herbst). Wystawę przygotowało Muzeum Europejskich Kultur w Berlinie, którego dyrektorem jest prof. dr Konrad Vanja. Wystawa dotyczyła okresu między polskim listopadem (1830) a niemieckim majem (1832). Na jej otwarcie zaproszony został nadburmistrz Berlina – Klaus Wowereit, ambasador RP dr Andrzej Byrt, b. przewodnicząca Bundestagu prof. Rita Süssmuth oraz Niemcy i Polacy różnych sfer społecznych. Muzyczną oprawą tego wieczoru były utwory Adama Jarzębskiego i Michała K. F. Ogińskiego w wykonaniu kwartetu smyczkowego „ Ensemble Polonaise Berlin” pod dyrekcją prof. Jürgena Rasinskiego. W części oficjalnej gości przywitał burmistrz dzielnicy Spandau Konrad Birkholz, po czym głos zabrał ambasador RP Byrt, nadburmistrz Berlina Wowereit, prof. Süssmuth i prof. Vanja. Wszyscy w swoich okolicznościowych przemówieniach sięgali do polskiego powstania listopadowego i do 1832 roku, gdzie na zamku Hambach (w Niemczech) manifestowano na cześć Polaków – Powstańców. Wówczas rzucono hasło: bez wolności polskiej nie ma wolności niemieckiej... Oficjalną część prof. Vanja zakończył słowami „Ein herzliches ‘dziękuje’”. Potem zaproszono gości do obejrzenia historycznej wystawy.

T.S.

poprzednia następna strona
Home

24.07.2004 20:29:05

adres GAZETKI (eMail)