GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 07/03/04
Berlin luty / Februar 2004 Nr. 56
Kultura polska

strona 8

Rozkładamy gazetę „Sueddeutsche Zeitung”, najlepiej na stronie z felietonem. Wertujemy w poszukiwaniu czegoś interesującego, albo w poszukiwaniu czegoś o Polsce. Artykułów o Polsce w niemieckiej prasie nie ma zbyt wiele. Jeśli jednak znajdziemy coś o Polsce, to jest to już coś niezwykłego, bardzo interesującego. Przynajmniej coś, co chciałoby się przeczytać. I tak też było pewnego grudniowego dnia. Niesamowity tytuł „Piekło jest niedoskonałe” zapiera dech. Nic nowego. Ale następne zdanie rozpościera się przed moimi oczami „W „Sensie i formie”, długim wierszu Czesława Miłosza. Nie mogę się temu oprzeć. Już to pierwsze zdanie znajduje moją aprobatę. Literatura z Polski posiada podwójne walory: jest starodawna i nieznana – tak pisze Burkhard Müller w artykule z dnia 16.12.03 w „Sueddeutsche Zeitung”. Zgadza się.

Mowa jest o dwóch polskich noblistach: o Wiesławie Szymborskiej (liryczka, 80 lat), o Czesławie Miłoszu (92 lata) oraz o Józefie Czapskim. Serię „Sens i Forma” zapoczątkował Czesław Miłosz. Jego „Teologiczny traktat” jest tylko i wyłącznie poszukiwaniem prawdy na tym świecie w połączeniu z zapytaniem o formę, w której ta prawda mogłaby zaistnieć.

Trudny i długi wiersz Czesława Miłosza - pisze o nim Burkhard Müller w „Sueddeutsche Zeitung”. Po tej gazetowej lekturze chciałoby się tylko wtopić w ten pełen magii, racjonalny świat Cz. Miłosza. Nic nie więcej nie słyszeć i nic nie wiedzieć. A może mi się to kiedyś uda.

T.S.

W ostatniej chwili z prasy polskiej

Gazeta Wyborcza z 13.02.2004
H. Kohl otrzymał Nagrodę św. Adalberta-Wojciecha

Były kanclerz Niemiec Helmut Kohl otrzymał z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Nagrodę św. Wojciecha. Przyznawana jest ona osobom, które przyczyniły się do "duchowo-kulturalnej integracji narodów Europy Środkowej i Wschodniej z ogólnoeuropejską wspólnotą narodów".

Podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie zebrała się liczna grupa polityków, ludzi świata nauki i kultury. - Spotykamy się nie tylko jako Polacy i Niemcy, ale jako Europejczycy, wspólnie budujący pokojową przyszłość naszego kontynentu - powiedział Aleksander Kwaśniewski. Prezydent wyraził uznanie Fundacji św. Adalberta-Wojciecha za to, że uznała wysiłki kanclerza Kohla na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego i jego zaangażowanie w dzieło zjednoczenia kontynentu europejskiego. - Ma Pan miejsce nie tylko w naszej historii, ale i w naszych sercach - powiedział Kwaśniewski.

Poprzez swoje działania kanclerz Kohl przyczynił się w istotnym stopniu do wzajemnego poszanowania społeczeństw i narodów naszego kontynentu. Jego polityka służyła ludziom i była zgodna z duchem pamięci św. Wojciecha z Pragi, który jak powiedział Jan Paweł II był wielkim patronem naszego kontynentu stworzył fundament dla europejskiej tożsamości i jedności - mówił abp Muszyński.”

Z Berlina do Szczecina krócej
Pasażerowie korzystający z połączeń kolejowych na trasie Szczecin-Berlin mogą liczyć w przyszłości na skrócenie o jedną czwartą podróży, która trwa teraz ponad dwie godziny.” samo życie 23(157)

Koledze

Leonowi Klesinskiemu, byłemu wiceprezesowi PZK i rodzinie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki b. członkini PZK składają członkowie PZK, zarząd i redakcja „Gazetki”.

Grudzień 2003r.
poprzednia
Home

07.03.2004 19:55:13

adres GAZETKI (eMail)