GAZETKA
Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben 07/03/04
Berlin luty / Februar 2004 Nr. 56
85. Rocznica Niepodległości Polski

Ambasador RP dr. Andrzej Byrt wita obecnych krótkim przemówieniem przed złożeniem wieńców pod pomnikiem.                                                                     

Foto: B.S.

Z okazji święta narodowego 11 listopada 2003 roku pod pomnikiem Polskiego Zołnierza na wzgórzu w parku Berlin-Friedrichshain składano wieńce w asyście pocztów sztandarowych i przy dźwiękach werbli. Wieńce złożyli przedstawiciele ambasady polskiej, Bundeswehry i attache wojskowi innych krajów akredytowanych w Berlinie, a także parlamentu (Bundestagu)i senatu berlińskiego. Wspólny wieniec złożyli berlińscy reprezentanci Związku Polaków w Niemczech, Polskiego Związku Kulturalnego, Zjednoczenia Polaków i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Wiele osób było z polonijnych środowisk i organizacji.  Dla uczestników tej uroczystości niemiłym zaskoczeniem było, gdy z daleka ujrzano na pomniku napisy i malowidła-graffiti. Uznano to po prostu za akt profanacji dokonanej przez osoby nieprzyjaźnie ustosunkowane do Polaków. Przyjąć należy, że wkrótce odpowiedzialne instytucje zajmą się usunięciem graffiti.

B.S.

Polski Koncert

12 listopada 2003 r. w sali Atrium der Deutschen Bank przy Charlottenstr.37, Berlin-Mitte odbył się koncert dla uczczenia 85. rocznicy Niepodległości Polski. Ambasador RP na tę okoliczność zaprosił Niemców i Polaków z życia politycznego,gospodarczego, kulturalnego  i środowisk polonijnych. Ambasador RP Andrzej  Byrt przywitał gości i nawiązał do historii powstania Niepodległej Polski. Zgodnie z programem wysłuchano kompozycje Karola Szymanowskiego i Krzysztofa Meyera w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego „Wilanów”. Na zakończenie koncertu Ambasador RP podziękował obecnym za przybycie i poprosił do stołów by skosztować rogaliki z Poznania, które wypieka się tradycyjnie 11 listopada w dzień św. Marcina.

T.S.

Kwartet smyczkowy „Wilanów”

Foto: B.S.

poprzednia następna strona
Home

07.03.2004 19:57:40

adres GAZETKI (eMail)