GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

10/27/03

Berlin listopad / November 2003

Nr 55

 

 

 

 

XII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej

Strona 10

O konkursie dowiedzieliśmy się za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP. w Berlinie. Wydelegowano mnie z ramienia berlińskiego oddziału Związku Polaków w Niemczech T.z. Konopnicka wśród wielu innych poetów zawsze była mi najbliższa, zawsze wzbudzała we mnie nostalgie, tym większą im więcej czasu upływało od okresu mojego dzieciństwa. Sztuka recytatorska była zawsze moim hobby, które starałam się od wczesnych lat szkolnych ulepszać, biorąc udział w różnych tego typu konkursach.

Moja decyzja „i tym razem spróbować” została uwieńczona sukcesem. Tamtejsza prasa pisała:‘75-letnia Danuta Haffke z Berlina została jedna z laureatek nagrody głównej XII Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej, który zakończył się w niedziele 17 sierpnia 2003 w Przedborzu. W imprezie zorganizowanej przez Towarzystwo im. M. Konopnickiej w Górach Mokrych i Miejski Dom Kultury w Przedborzu uczestniczyło prawie 400 wykonawców m.in. z Niemiec, Australii i Egiptu. Najliczniejsza grupę stanowili jednak miłośnicy utworów Konopnickiej z Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

 

Laureaci  Festiwalu

 

W składzie jury m.in. byli prawnuk M. Konopnickiej – Jan Bielecki oraz aktor Wojciech Siemion. Patronat nad festiwalem objął Marszałek Senatu RP pan prof. Longin Pastusiak.

Maria Konopnicka (pseud. Jan Sawa) żyła w latach 1842-1910. Jest autorka utworów dla dzieci, liryk stylizowanych na ludowe, realistycznych obrazków, nowel oraz poematu z dziejów emigracji polskiej ”Pan Balcer w Brazylii”’.

D. Haffke

 

Przeddzień urodzin Góreckiego

Dla polskiej kultury współczesnej dzień 6 grudnia tego roku będzie dniem szczególnym. Wielki kompozytor polskiej muzyki współ-czesnej, Henryk Górecki ukończy 70 rok życia. Chcielibyśmy zwrócić uwagę czytelników na serię artykułów o Góreckim, która ukaże się z okazji jego jubileuszu. „Gazetka” poświęci Góreckiemu dłuższy artykuł w następnym wydaniu.

B.S.

 

 

 

 

 

poprzednia
Home

Adres GAZETKI (eMail)

 

 

C2003

27.10.2003 17:37:32