GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

10/26/03

Berlin listopad / November 2003

Nr 55

 

 

 

 

Szkoła im. Józefa Kulli

Strona 9

1 września 2003r. na zaproszenie Dyrekcji i Rady Pedagogicznej delegacja oddziału Berlin Związku Polaków w Niemczech T.z. brała udział w uroczystym otwarciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Kulli w Mąkoszycach. Była to pierwsza od sześciu lat wizyta członków oddz. Berlin ZPwN, kiedy to w bardzo uroczystym akcie zostało nadane szkole imię patrona Józefa Kulli.

Pan J. Kulla urodził się w 1898 w rodzinie polskiej w Ligocie, gmina Kobyla Góra, pow. Ostrzeszów. Podówczas były to tereny zaboru pruskiego. Już jako 18-latek znalazł się w Berline, gdzie mieszkał i pracował do końca życia. Był długoletnim członkiem ZPwN w Niemczech, pełniąc przez trzy kadencje funkcje prezesa Oddziału Berlin. Był tez długoletnim członkiem Rady Naczelnej ZPwN i do końca życia honorowym prezesem.

W najbardziej mrocznych latach niemieckiej historii 1939-1945 J. Kulla dzięki swojemu poświeceniu i inicjatywie umożliwił przeżycie wielu Polakom i młodzieży polskiego pochodzenia ze wszystkich regionów Niemiec, którzy znaleźli się w Berlinie. Zmarł 20 grudnia 1995r.

Delegacja Oddz. Berlin ZPwN i władze miejscowe: wójt, sołtys, dyr. szkoły ...

Berliński Oddział ZPwN zwrócił się w początkach roku 1996 do władz samorządowych gminy Kobyla Góra z propozycją nadania jednej ze szkół w tym regionie imienia Józefa Kulli. Propozycja ta została przyjęta i Rada Gminy uchwaliła, ze imię to będzie nadane Szkole Podstawowej w Mąkoszycach. W ramach przygotowań do uroczystego aktu przybyła do Berlina na wstępne rozmowy delegacja z udziałem wójta gminy Kobyla Góra, Jerzego Przygody oraz dyrektora szkoły, Jana Golańskiego. Odbyły się spotkania z Radcą Ambasady RP w Berlinie i zarządem berlińskiego Oddziału ZPwN.

Lipiec i sierpień 1997r. były dla szkoły okresem szczególnie natężonej pracy mającej na celu przygotowanie szkoły i uczniów do uroczystości. Włączyli się do niej rodzice, nauczyciele, uczniowie, miejscowi rzemieślnicy.

Mąkoszyce to wieś, którą od niepamiętnych czasów cechuje prężność działania i wzorowa współpraca tamtejszej społeczności z wła-dzami gminnymi i kościelnymi.

W konkursie ”Este-tyczna Wieś” Mąkoszyce zajęły szczytne miejsce i w sumie otrzymały 5.500 zł. Gmina przy wsparciu unijnych funduszy wybudowała oczyszczalnie ścieków, wybudowano z rozmachem bardzo nowo-cześnie wyposażoną halę sportową, wymalowano i wyre-montowano stary budynek szkolny (marzy się wszystkim nowa szkoła!), wymalowano wnętrze kościoła parafialnego. We wsi działają mniejsze i większe przedsiębiorstwa przemysłowo-usługowe. Wieś zamiesz-kuje 1028 osób, w tym 43 procent w wieku 20-49 lat.

Bronisława Karkos, prezes ZPwN Oddz. Berlin

 

 

 

 

 

poprzednia następna strona
Home

Adres GAZETKI (eMail)

 

 

C2003

26.10.2003 18:39:40