GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

10/27/03

Berlin listopad / November 2003

Nr 55

 

 

 

 

Jubileusz DPG w Berlinie

Strona 7

14.września 2003 Deutsch-Polnische Gesellschaft (DPG) obchodziło swoje 30-lecie istnienia pod hasłem „Polska – co leży bliżej”. Uroczystość odbyła się w pomieszczeniach ewangelickiej parafii Matthaeus w Berlin-Steglitz w obecności Niemców i Polaków. Zaszczytnymi gośćmi byli przedstawiciel Ambasady RP minister Wojciech Więckowski, przewodniczący Izby Posłów Berlina Walter Momper, podsekretarz stanu Monika Helbig, pełnomocnik w Senacie Berlina ds. integracji i migracji Guenter Piening, burmistrz dzielnicy Steglitz i publicysta tygodnika „Polityka” Adam Krzemiński.

Wstępem do uroczystości był utwór muzyczny kompozytora Jacquesa Iberta (1890-1962). Przewodniczący DPG, Christian Schroeter, przywitał ponad 200 zaproszonych gości i zapoznał obecnych z ważniejszymi wydarzeniami oraz historią związku. Od 30-tu lat DPG służy niemiecko-polskiemu porozumieniu i pojednaniu, przybliża polską kulturę i organizuje w Berlinie i w Polsce koncerty, wystawy, odczyty, prelekcje na tematy historyczne i aktualne.

DPG popiera kontakty między młodzieżą niemiecką i polską, by przyczynić się do wspólnego Domu Europejskiego. Wydaje też informator „Spotkanie”.

Foto: B.S.

W części oficjalnej minister W.Więckowski wyraził słowa uznania dla DPG i przewodniczącego Ch.Schroetera za aktywną pracę w stosunkach niemiecko-polskich. W. Momper składając życzenia powiedział, że przyjaźń niemiecko-polska jest obecnie wielokrotnie większa niż kiedykolwiek. Głos zabrali też Monika Helbig, Guenter Piening i burmistrz dzielnicy Steglitz.

Podczas krótkiej przerwy między przemówieniami wystąpiła uczennica szkoły muzycznej z Poznania, która zagrała na saksofonie 3 miniatury w różnych stylach polskiego kompozytora Alojzego Thomysa.

Z krótkim okolicznościowym wykładem wystąpił A.Krzemiński. Powiedział, że od 30-tu lat obserwuje wydarzenia niemiecko-polskie. M.in. mówił on o trudnych kontaktach w okresie rządów PRL. Dla Niemców ważniejsza była wtedy Francja, „das suesse Frankreich”, bo Polska była nieciekawa i Polskę trzeba było dopiero odkryć.

Finałem muzycznym był „Wieczór ze Stanisławem Moniuszko”. W programie koncertu znalazły się utwory chóralne, pieśni i arie operowe. Wykonawcą utworów Moniuszki był chór niemiecko-polski „Spotkanie” pod kierownictwem Józefa Wilkosinskiego.

Program zapowiadała i komentowała wiceprzewodnicząca DPG pani Urszula Badura-Schmidt. Chór „Spotkanie” rozpoczął pieśnią „Ojcze Nasz” w języku polskim, a zakończył wspólnie z publicznością pieśnią „Góralu czy ci nie żal”.

Publiczność w czasie koncertu nagrodziła wykonawców gromkimi brawami za wspaniały wieczór muzyczny.

T.S.

 

15 lat Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie

W obecności 200 osób obchodzono 6 września w Werkstatt der Kulturen w Berlinie-Neukoelln 15-lecie Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”. Swoją obecnością zaszczycili ze strony polskiej ambasador RP dr Andrzej Byrt i wiceminister MENiS Franciszek Potulski, a ze strony niemieckiej pełnomocnik Senatu Berlina ds. Integracji i Emigracji Guenter Piening.

Foto: B.S.

Po przemówieniu przewodniczącej PTS ”Oświata”, pani Barbary Rejak, odbyła się dyskusja na temat „Perspektyw języka polskiego we współczesnej Europie”. Po dyskusji grupa teatralna „Bez Paniki” przedstawiła  fragmenty z „Opowiadań” S. Dygata i „Emigrantów” S. Mrożka.

Redakcja „Gazetki” życzy z okazji 15-lecia wszystkim nauczycielom i członkom PTS „Oświata” dalszej twórczej pracy w krzewieniu kultury i pielęgnowaniu języka polskiego.

B.S.

 

 

 

 

 

poprzednia następna strona
Home

Adres GAZETKI (eMail)

 

 

C2003

27.10.2003 18:27:59