GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

10/26/03

Berlin listopad / November 2003

Nr 55

 

 

 

 

Z ŻYCIA POLONII BERLIŃSKIEJ

Strona 2

Polonijny piknik

W sobotę 17 maja 2003 Ambasada RP zaprosiła na Wiosenny Piknik Polonijny do ogrodu i pomieszczeń ambasady przy Lassenstrasse. Okazją do tego spotkania był, jak pisała Ambasada w swoim zaproszeniu, „obchodzony od ubiegłego roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą”. Na spotkanie przy pięknej pogodzie przybyło ponad 400 zaproszonych gości z różnych organizacji i środowisk polonijnych. Piknik był zarazem „Giełdą Ofert i Pomysłów drobnych przedsiębiorców irzemieślników polskich z Berlina”.

W zastępstwie ambasadora RP gości przywitał minister Wojciech Więckowski, charge d'affaires. Kierownik Wydziału Konsularnego, radca Ryszard Szklany, wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym nawiązał do 15-lecia istnienia „Gazetki Polskiego Związku Kulturalnego i Zjednoczenia Polaków w Berlinie”. Radca Szklany w imieniu Ambasady RP złożył gratulacje redakcji i założycielowi Bonifatiusowi Stopie, czytając jednocześnie list gratulacyjny Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, profesora Andrzeja Stelmachowskiego.

Foto: B.S.

Przy dobrej muzyce live, napojach i przekąskach piknikowi goście mieli okazję nie tylko reaktywować kontakty wśród Polonii berlińskiej, a także zapoznać się z twórczością berlińskiego artysty Wojciecha Cypka. Nie zabrakło oczywiście informacji turystycznych biura podróży „Darpol”.

Foto: B.S.

W „Słowniku Języka Polskiego” pod hasłem „piknik” znajdujemy poniższą definicję: „zabawa towarzyska, zwykle składkowa, na wolnym powietrzu...”. Jeśli wziąć pod uwagę tegoroczny Piknik Polonijny, definicję tę można byłoby rozszerzyć o inne super-latywy i z niecierpliwo-ścią oczekiwać następnego. Potwierdze-niem tego są nie tylko poniższe fotografie, ale i ogromne zadowolenie uczestników, które stwierdziłam w licznych rozmowach.

T.S.

 

 

poprzednia następna strona
Home

Adres GAZETKI (eMail)

 

C2003

26.10.2003 20:52:41