GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

05/29/03

Berlin   marzec - maj/März-Mai 2003

Nr 54

 

 

 

 

Polskie miejsca pamięci w Berlinie

Strona 7

Zasłużony dla polskiej kultury i nauki

Aleksander Brückner (1856-1939), polski historyk literatury i kultury, slawista, językoznawca. Ten wielki uczony mając 25 lat objął katedrę slawistyki na Uniwersytecie Berlińskim i piastował ją przez 43 lata. Prof. Brückner był członkiem akademii nauk kilku krajów oraz Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1882-1909 wydawał on pismo „Archiv fur slawische Philologie”. Z dzieł Brücknera wydanych w Niemczech wymienić należy przede wszystkim „Geschichte der polnischen Literatur”.

W 1927 roku wydał „Słownik etymologiczny języka polskiego”. W latach 1915-1918 prof. Brückner wiele publikował na łamach „Polnische Blätter”, ukazujących się w Berlinie, na temat polsko-niemieckich związków kulturalnych.

Nagrobek zasłużonego A. Brücknera na cmentarzu Städtischer Friedhof, Parkfriedhof Berlin-Tempelhof, Gottlieb-Dunkel-Strasse 26/27

Foto: B.S.

Koncert z okazji 3 Maja

 

W wigilię święta 3. Maja, dnia uchwalenia konstytucji, w sali koncertowej RBB (dawniej SFB) odbył się uroczysty koncert zorganizowany przez Ambasadę Polską. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Ambasador RP Andrzej Byrt. Nawiązując do przeszłości nie omieszkał wspomnieć o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Następnie licznie zgromadzeni goście - wśród których znaleźli się reprezentanci władz niemieckich, przedstawiciele placówek dyplomatycznych oraz goście z Poznania z burmistrzem Ryszardem Grobelnym - wysłuchali koncertu w wykonaniu Orkiestry Kameralnej „Amadeus” z Poznania pod batutą Agnieszki Duczmal. Było to niezapomniane przeżycie. Usłyszeliśmy utwory Karola Szymanowskiego, Michała Spisaka, Antonina Dvoraka oraz Beli Bartoka. Oczarowana publiczność usłyszała na bis między innymi utwór Wojciecha Kilara „Orawa”, za co nagrodziła artystów gromkimi brawami na stojąco. Wieczór zakończyły niekonwencjonalne rozmowy w kuluarach sali koncertowej RBB. Smakowite przystawki i wino pomagały w przełamywani barier komunikacyjnych. Ten wieczór zostanie na długo w naszej pamięci.

A. Kociszewski

 

 

 

poprzednia następna strona
Home

Adres GAZETKI (eMail)

 

 

C2003

29.05.2003 16:38:06