GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

05/30/03

Berlin   marzec - maj/März-Mai 2003

Nr 54

 

 

 

 

Koncert ku pamięci

Strona 4

Z okazji 60 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim ambasador Polski w Berlinie Dr Andrzej Byrt zaprosił w dniu 13 kwietnia na uroczysty koncert w Haus des Rundfunks.

Gościem honorowym był naoczny świadek powstania, pan Szymon Szurmiej. Zanim zabrzmiały pierwsze akordy kompozycji Jacka Sykulskiego, ambasador wygłosił okazjonalne, a jednocześnie jednoznaczne w swoim wyrazie przemówienie. Studenci Chóru Akademickiego z Poznania śpiewali katolickie i żydowskie utwory opracowane także przez Jacka Sykulskiego.

Chór Akademicki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu     Foto: B.S.

Jak pisze S. Preuss w „Berliner Zeitung” z dnia 15.04.03 powstanie w Getcie Warszawskim  pozostanie na zawsze „symbolem oporu przeciwko zbrodni, uciskowi i wszelkim reżimom”. W tym samym artykule S. Preuss pisze że ambasador Byrt, wyraził wielkie uznanie dla „krajów, które do dziś są gotowe uwalniać narody od tyranów, zapobiegając w ten sposób  straszliwym skutkom w przyszłości”.

Uroczystość unaocznia, że polegli i zamordowani Żydzi byli i pozostaną integralną częścią polskiego społeczeństwa. Ten uroczysty koncert jest wyrazem szczerego współczucia dla ofiar. Pod koniec chór zaśpiewał izraelski hymn narodowy. Wszyscy obecni powstali z miejsc. Był to wieczór rokujący nadzieję na to, że historia nie tylko uczy, ale również umacnia jedność i pomaga przezwyciężać uprzedzenia.

T.S.

 

Prinz-von-Asturien-Preis

Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom 02.05.2003 berichtet, erhält den diesjährigen Prinz-von-Asturien-Preis für Kommunikation und Geisteswissenschaften der polnische Schriftsteller und in erster Linie Journalist Ryszard Kapuscinski. Der zweite Preisträger ist der peruanische Theologe Gustavo Gutierrez. Gewürdigt wurden die Ausgezeichneten als „bewundernswerte moralische Vorbilder für Toleranz und humanistische Tiefe“. Wie die FAZ weiter schreibt, habe Kapuscinski „auf ungewöhnliche Weise Journalismus und Literatur verschmolzen“. Über diesen Autor und seine Bücher schrieb „Gazetka“ in einer früheren Ausgabe.

 

 

 

 

 

poprzednia następna strona
Home

Adres GAZETKI (eMail)

 

 

C2003

30.05.2003 18:25:49