GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

05/30/03

Berlin   marzec - maj/März-Mai 2003

Nr 54

 

 

 

 

SPOTKANIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH

Strona 3

Kolonia, 29 marzec 2003

Kolejne spotkanie organizacji polonijnych zorganizował Konsulat Generalny RP w Kolonii. Spotkanie zaszczycił swoja obecnością Jego Eminencja pan Ambasador RP w Niemczech, dr Andrzej Byrt. Obecność Konsulów Generalnych z Konsulatów RP w RFN, jak również przedstawicieli Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ, nadało dodatkowo wysoka rangę temu spotkaniu.

Uczestników spotkania powitała pani Konsul, Elżbieta Sobotka. Otwarcia obrad dokonał pan Ambasador, dr Byrt. W swoim przemówieniu pan Ambasador nawiązał do dość nieprzyjemnej międzynarodowej atmosfery wokół Polski, która powstała w wyniku podpisania przez władze polskie listu 8 państw popierających działania wojenne Stanów Zjednoczonych przeciwko dyktaturze Sadama Husejna w Iraku. Do Ambasady RP napływały protesty, których autorzy zarzucali Polsce sprzedajność Stanom Zjednoczonym i prowadzenie polityki, która prowadzi do rozbicia jedności Europy.

Pan Ambasador oświadczył, ze słuszność polskiej racji stanu będzie można dopiero ocenić po zakończeniu działań wojennych. Podkreślił, ze Polska nadal prowadzi rozmowy z przedstawicielami Unii. Interesy Europy są ważne i wspólne, gdyż inaczej być nie może. Nie należy jednak zapominać o historycznym długu wdzięczności Polski w stosunku do Stanów Zjednoczonych, np. stanowisko tego państwa w kwestii niepodległości Polski w 1918 roku czy tez uznania granic na Odrze i Nysie.

W dalszej części swego wystąpienia pan Ambasador wyraził radość z powodu przybycia na spotkanie tak licznych przedstawicieli środowisk polonijnych, i wyraził nadzieje, ze zapoczątkowana w lutym 2002 w Berlinie idea współpracy grup roboczych będzie kontynuowana.

W dalszej części spotkania zabrali glos przedstawiciele następujących grup roboczych:

1. Grupa ds. miejsca Polonii w społeczeństwie RFN;

2. Grupa ds. roli organizacji polonijnych w promowaniu Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej;

3. Grupa ds. nauczania jezyka polskiego w RFN;

4. Grupa ds. uznawania w RFN polskich dyplomów i kwalifikacji;

5. Grupa ds. mediów polonijnych w RFN.

Z wystąpień tych oraz dalszych dyskusji wynikało, ze istnieją wciąż trudności na uzyskanie środków finansowych dla realizacji wielu ciekawych pomysłów i projektów. Ponadto istnieją problemy lokalowe. Wiele projektów jest finansowanych przez samych organizatorów we własnym zakresie. Jest to często niedoceniane przez odbiorców.

W toku dyskusji zaproponowano częściej wykorzystywać Domy Polskie w Bochum und Recklinghausen, które stoją do dyspozycji dla wszystkich zainteresowanych. Koncepcja stworzenia Muzeum Uchodźstwa Polskiego w RFN w domu ZPwN w Bochum nie jest zdaniem dyskutantów dostatecznie dopracowana. Wymagałaby ona zainteresowania ze strony tak polskiej jak i niemieckiej.

W dyskusji narzekano na brak dostatecznej informacji i porozumienia miedzy organizacjami polonijnymi. Odpowiedzią były propozycje utworzenia stron internetowych i korzystanie z informacji już istniejących (www.polonia-total.de, www.cultura-ev.de, www.Polonia.org). Zaproponowano również włączenie internetowych łączników (link) polonijnych do łączników Sejmu i Senatu RP.

Wystąpienie przedstawicieli MSZ cechowała wdzięczność dla wszystkich działaczy polonijnych, szczególnie zaś dla tych, których troska jest nauczanie jezyka polskiego. Starsze pokolenie odchodzi powoli z przyczyn naturalnych. Dlatego tez troska o zachowanie ciągłości kultury i jezyka jest naszym obowiązkiem.

Senat przeznaczył 5 milionów złotych na wspieranie Polonii. Większość budżetu jest jest jednak wykorzystywana na rzecz Polonii na Wschodzie. Został tez przyjęty wieloletni program współpracy z Polakami na całym świecie. Rząd jest zainteresowany w nawiązywaniu i utrzymywaniu jak najlepszych stosunków z Polonia.

Zachęcano również środowiska polonijne do podejmowanie inicjatyw w kontekście referendum czerwcowego, których celem byłoby przekonanie obywateli o wielkiej szansy, jaka daje Polsce wspólna i silna Europa. Na zakończenie zebrani wypowiedzieli się jednogłośnie za kontynuowaniem tego rodzaju współpracy i kontaktów polonijnych. Pan Ambasador zaproponował zorganizowanie następnego tego rodzaju spotkania w Berlinie na jesieni tego roku.

Bronisława Karkos, prezes ZPwN Oddz. Berlin

 

 

 

 

 

poprzednia następna strona
Home

Adres GAZETKI (eMail)

 

 

C2003

30.05.2003 19:02:18