GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

05/30/03

Berlin   marzec - maj/März-Mai 2003

Nr 54

 

 

 

 

Z ŻYCIA POLONII BERLIŃSKIEJ

Strona 2

Wysokie Odznaczenia Państwowe

W Ambasadzie RP w Berlinie 14 lutego 2003 roku w obecności zapro-szonych gości Ambasador RP dr Andrzej Byrt udekorował działaczki Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie oraz nauczycielki niemieckiej 1.Oberschule Wilmersdorf odznacze-niami przyznanymi przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Odznaczenia zostały przyznane za wkład w rozwój dobrych stosunków polsko-niemieckich i nauczanie języka polskiego. Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta otrzymała pani Marianna Drużycka. Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zostały udekorowane pani Elżbieta Guderska-Pociecha, pani Małgorzata Trebisz, pani Małgorzata Tuszyńska, pani dr Ruth Garstka, dyrektorka Oberschule i nauczycielka pani Genowefa Kmita.

Podczas uroczystości ambasador Polski w swoim przemówieniu wyraził każdej zasłużonej pani wielki szacunek za dotychczasową działalność społeczną. Mówił też o wyzwaniu, które stawia nauczycielom nauczanie języka polskiego i wykorzystanie różnych form nauczania w systemie niemieckiej oświaty. Dr Byrt wspomniał, że zainte-resowanie i liczba młodzieży uczącej się języka polskiego w Niemczech stale wzrasta, jednakże w stosunku do liczby uczącej się języka niemieckiego w Polsce jest niewspółmiernie niska. Obecnie spostrzega się w Niemczech coraz więcej osób dorosłych, które uczą się języka polskiego poza szkołą. Dzieje się to ze względu na kontakty sąsiedzkie, indywidualne, turystyczne i gospodarczo-handlowe. Język polski będzie niebawem językiem UE.

Głos zabrała również przed-stawicielka ZPwN Oddział w Berlinie – współzałożycielka PTS ”Oświata” jako orędowniczka na rzecz promowania języka polskiego w berlińskich szkółkach polonijnych i szkołach publicznych. W imieniu odznaczonych podziękowały panie M. Drużycka i R.Garstka. Uroczystość zakończyły gratulacje obecnych gości, poczym wykonano pamiątkowe zdjęcia i wzniesiono toast za pomyślność.

B.S.

Ambasador dr Andrzej Byrt wśród odznaczonych pań                         Foto: B.S.

 

 

 

 

poprzednia następna strona
Home

Adres GAZETKI (eMail)

 

 

C2003

30.05.2003 18:22:19