GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

05/29/03

Berlin grudzień - luty/Dezember-Februar 2002/2003

Nr 53

 

 

 

 

Tradycyjny oplatek ZPwN

Strona 7

Ze względów lokalowych i organizacyjnych spotkanie opłatkowe 2002 odbyło się dopiero 12 stycznia 2003 roku w restauracji „Marjan Grill” w dzielnicy Tiergarten. Około32 członków oddziału i honorowi goście mogli spędzić wspólne popołudnie. Z Ambasady i Konsulatu RP w Berlinie zaszczycili nas swą obecnością pan radca Antoni Nowodworski z małżonką i córeczką, I sekretarz Ambasady i opiekun Polonii berlińskiej, pan Witold Leśniak z małżonką oraz Państwo Śniadeccy z ZP „Polonus”.

Prezes Oddziału, pani B. Karkos, witając zebranych stwierdziła, że taka  uroczystość ma dużo większy nastrój świąteczny w grudniu, aniżeli już po  Nowym Roku. Życzyła mimo wszystko przyjemnego spotkania i szczęśliwego Roku 2003. Pani Karkos nawiązała również do ważnego wydarzenia z ubiegłego roku – do zakończenia negocjacji dotyczącego wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej. Dla Polski był to rok trudny – powiedziała pani Karkos – ale zakończył się pomyślnie. Polska ma otwartą drogę do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, jak to oceniają jednostki, generalnie uznać należy fakt ten za najlepszą szansę na przyszłość dla naszego kraju. Teraz wszystko już w rękach polityków. My będziemy – mówiła B. Karkos dalej – ten proces wspierać w miarę naszych możliwości. Proces ten może potrwać dłużej, aniżeli optymiści przewidują. Niemniej jednak optymizm jest potrzebny.

Następnie zabrał głos pan radca Nowodworski przekazując pozdro-wienia i najlepsze życzenia na ten rok od Ambasady i Konsulatu RP. Nawiązał on również do aktualnych spraw związanych z wejściem Polski do Wspólnoty Europejskiej i wyraził nadzieję, że cała Polonia będzie w różnych formach wspierać w przygotowaniach do mającego się odbyć w Polsce referendum i w dalszych etapach integracji z Unią. Ważne jest, jak mówił pan Nowodworski, żeby zachować nasze tradycje, kulturę, a przede wszystkim umożliwić naukę języka polskiego młodemu pokoleniu poza granicami Polski.

W dalszej części pani Haffke dla podtrzymania nastroju świątecznego przeczytała okolicznościowy wiersz Jerzego Kerna pt. „Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz do roku”. Aby tradycji stało się zadość, wspólnie śpiewano kolędy i częstowano się kawą i ciastkami.

Ilona Kheler

 

 

Jubileusz Związku Polaków 
w Niemczech 1922-2002

Związek Polaków w Niemczech Oddział w Berlinie uczcił jubileusz 80-lecia ZPwN wystawą filatelistyczną pt. „Wspólna Europa”. Wystawa miała miejsce w lokalu Biura Podróży Gromada w Berlinie-Mitte (obok Instytutu Polskiego). Wystawa trwała od 15.11.- 15.12.2002 i była możliwa dzięki bezpłatnemu udostępnieniu pomieszczeń przez kierownictwo Biura Podróży.

Eksponaty znaczków pocztowych pochodziły przede wszystkim ze zbioru nieżyjącej członkini Oddziału ZPwN Marty Geisler. Kolekcję uzupełnił członek Związku Filatelistów Okręgu w Koszalinie, pan Jan Krzos.

W dniu otwarcia wystawy prezes Oddziału ZPwN pani Bronisława Karkos przywitała przybyłych gości, m.in. konsula RP pana Witolda Leśniaka, przedstawicieli PTS „Oświata”, ZP „Polonus” i PZK. Prezes B.Karkos nawiązała w swoim wystąpieniu do prowadzonych przez Polskę negocjacji dotyczących wejścia do Unii Europejskiej i symbolicznym znaczeniu tej wystawy filatelistycznej. Głos zabrał również konsul pan Witold Leśniak, dziękując za inwencję i aktywność najstarszej organizacji ZPwN. Po obejrzeniu wystawy gości poczęstowano lampką wina.

B.S

 

 

 

 

poprzednia następna strona
Home

Adres GAZETKI (eMail)

 

 

C2003

29.05.2003 16:26:39