GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

05/29/03

Berlin grudzień - luty/Dezember-Februar 2002/2003

Nr 53

 

 

 

 

Uroczysta Msza św. z okazji 80-lecia ZPwN

Strona 3

16 listopada 2002 r. w polskim kościele św. Jana Kapistrana w Berlinie-Tempelhof we Mszy św. uczestniczyli z własnym sztandarem członkowie Związku Polaków w Niemczech Oddział Berlin i grupa osób z Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” oraz Polskiego Związku Kulturalnego. Mszę św. w intencji zmarłych i żyjących członków ZPwN odprawił ks. proboszcz Jacek Pajewski, W homilii na okoliczność  80-lecia ZPwN proboszcz podkreślił patriotyczną działalność organizacji zarówno w przeszłości jak i obecnie oraz wymienił pięć Prawd uchwalonych 6 marca 1938 roku w Berlinie na I Kongresie Polaków w Niemczech, które nadal są aktualne, np.: Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.

Mszę św. uświetniła śpiewem solistka pani Renata Hawrylak-Rautenberg, członkini berlińskiego Oddziału ZPwN, absolwentka gdańskiej Wyższej Szkoły Muzycznej ze specjalnością śpiewu i gry aktorskiej.

         B.S.

 

Poczet sztandarowy w asyście członków ZPwN w polskim kościele św. Jana Kapi-strana w Berlinie-Tempelhof

Foto: B.S.

 

 

 

 

 

poprzednia następna strona
Home

Adres GAZETKI (eMail)

 

 

C2003

29.05.2003 16:27:56