GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

05/29/03

Berlin lipiec-listopad/Juli-November 2002     

Nr 52

 

 

 

 

Symbol pamięci

Strona 6

W 63 rocznicę wybuchu II wojny światowej na Brytyjskim Cmentarzu Wojskowym przy Heerstrasse przedstawiciele Polonii berlińskiej oddali hołd pamięci i złożyli wiązanki kwiatów pod tablicami polskich lotników oraz pod wspólnym pomnikiem żołnierzy brytyjskich. Wśród obecnych byli przedstawiciele: Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Niemczech Koło Berlin, Związku Polaków w Niemczech Oddział Berlin i Polskiego Związku Kulturalnego „Gazetki”.

Pamięć i zaduma           Foto: B.S.


 

1 Listopada w Berlinie
W dzień Wszystkich Swietych według odwiecznej polskiej tradycji spotkali się na cmentarzu St.Michael przy Hermannstrasse o godzinie 12 przedstawiciele Ambasady RP, organizacji polonijnych oraz osoby prywatne, aby oddać hołd Karolowi Loeckellowi, Polakowi z wyboru, zasłużonemu działaczowi Polonii. W imieniu Ambasady RP podziękował sekretarz Wydziału Konsularnego pan Witold Leśniak Polskiemu Związkowi Kulturalnemu za inicjatywę uratowania i odrestaurowania obelisku Loeckella. Obecny ksiądz proboszcz Jacek Pajewski z kościoła św. Jana Kapistrana odmówił modlitwę i poświęcił odrestaurowany historyczny obelisk, który stał się historycznym symbolem dla Polonii berlińskiej.

Szczególnie wzruszającym momentem było złożenie wiązanki kwiatów wraz z biało-czerwonymi szarfami przez przed-stawiciela Ambasady RP.

B.S

Dzień Wszystkich Świętych przy obelisku Loeckella        Foto: B.S


 

Marszałek Senatu RP w Berlinie

W dniach od 25-27 września marszałek Senatu RP prof.Longin Pastusiak z grupą senatorów zwłaszcza z województw zachodnich przebywał z wizytą w RFN. 27 września w Berlinie prowadził on rozmowy z Klausem Wowereitem, przewodniczącym Bundes-ratu. Oprócz marszałka Senatu rozmawiali także senatorowie z osobistościami Bundesratu, Bundestagu, Senatu Berlina i Unii Europejskiej. Tematy dotyczyły różnych spraw polsko-niemieckich, a także Polonii w Berlinie.. Zakończeniem tej wizyty było spotkanie z przedstawicielami Polonii berlińskiej w Ambasadzie RP. Marszałek Senatu mówił o stosunkach między Polską a Niemcami, które w ostatnim tysiącleciu nigdy nie były tak dobre jak dzisiaj. Niemcy są sąsiadem i naszym sojusznikiem. Jeśli chodzi o sprawy Polonii, to oczekuje Polska trochę polepszenia sytuacji. Podstawowym warunkiem poprawy jest jednak większe zaangażowanie wśród Polonii.

B.S.

 

Czwarty od lewej marszałek Senatu RP   Foto:B.S.  


 

 

 

 

Home

Adres GAZETKI (eMail)

 

 

C2002

29.05.2003 16:21:24