GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

05/29/03

Berlin lipiec-listopad/Juli-November 2002     

Nr 52

 

 

 

 

Wspólna Europa

Strona 5

Związek Polaków w Niemczech T.z. Oddział Berlin zorganizował z okazji 80-lecia swego istnienia wraz z Polskim Związkiem Filatelistów-Okręg Koszalin wystawę znaczków pocztowych pt. „Wspólna Europa”. Wystawa ekspo-natów odbyła się w budynku Urzędu Pocztowego Nr 1 w Kołobrzegu w dniach od 6 lipca do 31 sierpnia 2002 roku. Sporo znaczków i zdjęć fotograficznych pochodziło ze zbiorów Oddziału w Berlinie.

Jako urlopowicz, kupując na poczcie znaczki, z wielkim zadowoleniem zarejestrowałem obecność berlińskiej Polonii we wcale nie tak bliskim Kołobrzegu. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wśród odwiedzających byli także turyści z Niemiec, Francji i Szwecji.

Ta ekspozycja  znaczków i pamiątkowych zdjęć była pięknym zwierciadłem działalności berlińskiego Oddziału ZPwN, któremu przewodniczy pani prezes Bronisława Karkos. „Gazetka” gratuluje Związkowi z okazji 80-letnich urodzin i życzy dalszych sukcesów a la Kołobrzeg.

B.S

 

 

Wystawa w Kołobrzegu


Mazowsze w Berlinie
Z wielkim oczekiwaniem przeżycia pięknych chwil udaliśmy się na występ światowej sławy zespołu „ Mazowsze”. Nie zawiedliśmy się. Występ przeniósł nas na dwie godziny w świat barwnej, roztańczonej, rozśpiewanej i barwnej polskiej ludowej sielanki. Na widowni dominowała berlińska Polonia, ale także i publiczność niemiecka nie dała się nie zauważyć. Trzy aspekty zaważyły o tym wielkim sukcesie: bajecznie piękne stroje ludowe, wspaniała choreografia poparta perfekcją wykonania oraz wspaniałe opracowanie muzyczne oraz wybór melodii i pieśni ludowych.

Zważywszy, że te trzy aspekty świetnie ze sobą współgrały –  sukces „Mazowsza” staje się oczywisty. Te popołudniowe chwile spędzone w Berlińskiej Filharmonii zostaną na długo w naszej pamięci. Publiczność nagrodziła artystów burzliwymi oklaskami i zmuszała ich do wielo-krotnego bisowania.

Stopa-Kuss

Zespół "Mazowsze" w Berlińskiej Filharmonii 06.10.2002      Foto: B.S.


 

Sztuka pomostem

Dnia 11 października br. w Lichthof des Auswärtigen Amtes  odbyła się wystawa młodych artystów. Wystawie patronuje małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Kwaśniewska. Pani Jolanta Kwaś-niewska powiedziała, że nie każdy wprawdzie zna język niemiecki, ale sztuka przełamuje tę barierę. Zdaniem Jolanty Kwaśniewskiej,  cytując  dzien-nik berliński „Berliner Morgenpost” z 14.10. br.,” wystawa w Berlinie pokazuje, jak wykreować nową przyszłość dla dzieci i młodzieży oraz jak tworzyć nowe mosty dla młodej generacji”. Wystawa była wspólnym projektem Młodzieżowej Szkoły Artystycznej – Dom Kultury we Wrocławiu oraz Malschule der Kunsthalle w Emden (Fundacja Henri und Eske Nannen).

T. Stopa

 

 

 

 

 

Home

Adres GAZETKI (eMail)

 

 

C2002

29.05.2003 16:21:52