GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

Berlin lipiec-listopad/Juli-November 2002     

Nr 52

 

 

 

Polska a Berlin

Strona 2

Tytuł jest nam znany. Jest wszechobecny w tym mieście. Mógłby z powodzeniem równie dobrze brzmieć: „Polacy w Berlinie”, ponieważ Polacy w Berlinie są jednym z elementów polsko-niemieckiego sąsiedztwa, współpracy, ale i konfliktów, które przyniosła ze sobą długa i pełna cierpienia historia. Są one jednym z licznych czynników , kształtujących stosunki polsko-niemiec-kie, albo przynajmniej miernikiem tychże stosunków. I to już od przeszło 200 lat. Czas pracuje na rzecz demokracji i humanizmu, utrwala przyjaźń, normalizuje stosunki. Tak przedstawili dnia 8 listopada br. w Instytucie Polskim publikację Andrzeja Stacha pod znaczącym tytułem „Polski Berlin”  Pełnomocnik Senatu do spraw Obcokrajowców  w Berlinie, prof. Bar-bara John oraz Kierownik Wydziału Konsularnego Polskiej Ambasady, Ryszard Szklany.

Okładka publikacji

Chodzi tutaj o 135 stronicową publikację , która wyszła spod pióra Andrzeja Stacha. Stach, który jest czołowym znawcą  polskiej sceny w Berlinie, ale także jako  pracownik wielu rozgłośni radiowych i gazet, analizuje  i komentuje polsko-niemieckie relacje, wydał publikację, która pod względem objętościowym i merytorycznym jest szczegółowym przeglądem historii Polaków w Berlinie  i ich kulturowej  i socjalnej  egzystencji.

Publikację, która została wydana w dużej mierze dzięki pomocy finansowej Henryka Kulczyka, zaangażowanego Polaka żyjącego w Berlinie, można otrzymać za opłatą 2 Euro w Urzędzie do spraw Obcokrajowców  przy ulicy Potsdamer Strasse 65.

 
B. Stopa

 

 

 

Home

Adres GAZETKI (eMail)

 

 

C2002

29.05.2003 16:22:34